Espresso survey: Hoe gaan organisaties om met milieumanagement?

Elektrische auto’s met zonnepanelen komen vanaf dit kalenderjaar in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). De auto’s krijgen 36 procent investeringsaftrek voor een bedrag van maximaal 75.000 euro.

Als onderdeel van de toegang tot de MIA-regeling zijn elektrische auto’s met zonnepanelen per 1 januari 2021 opgenomen op de Milieulijst. In de Milieulijst staan de investeringen die ondernemers met fiscaal voordeel kunnen doen voor de regelingen MIA en en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past deze lijst jaarlijks aan na consultatie met de markt.

1 kilowattpiek
Gecombineerd wordt voor deze fiscale regelingen door het ministerie dit kalenderjaar een bedrag van 139 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Elektrische auto’s met zonnepanelen staan op de Milieulijst als volgt omschreven en komen dus in aanmerking voor een investeringsaftrek van 36 procent van het

Bron en meer informatie: Solarmagazine.nl, 8 januari 2021