Het Groene Advies: Algemene verordening gegevensbescherming

Verwerking persoonsgegevens binnen Het Groene Advies

De persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige gegevens die u verstrekt bij uw vraag, offerte of voor de opdracht

Verwerkingsdoelen en grondslag

 • Afleveren van goederen en diensten
 • Bijhouden van de administratie
 • Versturen van facturen
 • Afhandelen van uw betalingen
 • Infomeren over de dienstverlening
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Er worden door ons niet meer gegevens vastgelegd dan noodzakelijk is voor het registratiesysteem, het uitoefenen van de werkzaamheden, het leveren van goederen en diensten en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Het Groene Advies verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden onder de volgende omstandigheden:
• Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst.
• Wanneer wij moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
• Wanneer wij dit met u overlegd hebben en u doorverwijzen naar een derde partij wettelijke verplichting.

De gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming.


Bewaren van gegevens, het inzien of verwijderen

De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is, door ons bewaard en worden op uw verzoek vernietigd. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien binnen maximaal 4 weken nadat u hiertoe een verzoek voor ingediend hebt.


Beveiligen van gegevens

Het Groene Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.