Installatiebranche en overheid sluiten Green Deal: 6.000 nieuwe warmtepompmonteurs

De komende vijf jaar 6.000 monteurs opleiden die warmtepompen gaan plaatsen en onderhouden. Dat hebben de installatiebranche en de overheid met elkaar beklonken in de Green Deal Decentrale Duurzame Warmte- en Koudetechnieken. Deze is op 4 september ondertekend door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, UNETO-VNI-voorzitter Doekle Terpstra en diverse andere partijen. Een grote stap op weg naar grootschalige duurzame warmtetechniek en een lagere CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving.

Opleidingen staan centraal in de Green Deal Decentrale Duurzame Warmte- en Koudetechnieken. De 6.000 nieuwe warmtepompmonteurs gaan zich bekwamen in de advisering over duurzame warmtetechniek én in het plaatsen en onderhouden van onder meer (hybride) warmtepompen. Ook zonneboilers en biobrandstof krijgen een plaats in het uitgebreide opleidingsprogramma, dat zoveel mogelijk aansluit op bestaande kwaliteitsregelingen.

Praktijklokaal warmtepomptechniek

Wiebes en Terpstra openden in het Groningse Alfa-college een praktijklokaal voor warmtepomptechniek. In navolging zullen dit jaar nog zes lokalen, verspreid over het land, in gebruik worden genomen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft diverse typen warmtepompen beschikbaar gesteld voor de praktijklocaties.

Toenemende vraag naar duurzaam verwarmen

Duurzaam opgewekte energie neemt de plaats in van aardgas bij het verwarmen van woningen en andere gebouwen. Installatiebedrijven krijgen steeds vaker vragen over duurzame verwarmingssystemen. “Als sector kunnen en willen wij een bijdrage leveren aan de verbouwing van Nederland”, aldus Terpstra. “Met deze Green Deal helpen wij installateurs om de sprong voorwaarts te maken. Dat is niet alleen belangrijk, maar ook noodzakelijk. Het aantal cv-installaties gaat afnemen. Duurzame techniek is onmisbaar en de installatiebranche ook.” De partijen die de Green Deal hebben ondertekend, roepen monteurs in de installatiebranche op om de opleiding voor warmtepompmonteur zo snel mogelijk te gaan volgen.

Innovatieve economie

Minister Wiebes: “Met deze afspraak brengen we de CO2-uitstoot omlaag én versterken we onze innovatieve economie. Dat levert de komende jaren veel banen op. Met deze duurzame techniek verbeteren we bovendien onze exportpositie.” De overheid maakt de overstap naar warmtepompen en andere duurzame technieken nog aantrekkelijker voor consumenten en bedrijven met behulp van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Breed draagvlak

De Green Deal Decentrale Duurzame Warmte- en Koudetechnieken is een breed gedragen initiatief. Behalve het ministerie van Economische zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en installatiekoepel UNETO-VNI is de deal ondertekend door de provincie Zuid-Holland, opleidingsfonds OTIB, Opleidingsbedrijf Installatiewerk Nederland, Gasunie, Dutch Heat Pump Association, BodemenergieNL, brancheorganisatie voor koudetechniek NVKL, de verenigingen van leveranciers van biomassa-ketels en pelletkachels, de haarden- en kachelbranche, NVDE en Enpuls.

Bron en meer informatie: AD.nl, Stefan ten Teije, 19 februari 2021