‘Meeste Europeanen zeer tevreden over warmtepomp’

Veruit de meeste Europese bewoners met een warmtepomp zijn zeer tevreden over de prestaties van het apparaat. Dat is althans de conclusie die het European Environmental Bureau (EBB), een koepelorganisatie van milieuorganisaties, onlangs trok op basis van literatuuranalyse en een enquête onder 670 mensen uit 22 landen.

In het rapport ‘The Comfort Zone – European users’ perception of renewable heating performance’ baseert het EBB zich op twee bronnen: een ‘literatuuranalyse’ van eerdere onderzoeken over de tevredenheid van warmtepompgebruikers, en een zelf opgezette online enquête.

Bij die enquête, die tussen september en december 2021 plaatsvond, zijn 670 warmtepompgebruikers ondervraagd over hun mate van tevredenheid, het ervaren comfortniveau, en veranderingen in de energiekosten.

Comfort in huis verbeterd

Volgens het EBB is het meest opvallende resultaat uit de online enquête dat een grote meerderheid van de respondenten (81 procent) aangeeft dat de warmtepomp het comfort in huis heeft verhoogd. Een kleine 20 procent geeft aan geen verschil te merken en slechts 1 procent stelt dat het comfort erop achteruit is gegaan.

Als gevraagd wordt naar de algemene tevredenheid over de warmtepomp, zijn de reacties nog positiever: gemiddeld is per land (zie kader ‘Online enquête) 88% van de deelnemers tevreden; 8% reageert neutraal en 4% negatief.

Het percentage negatieve reacties is in vrijwel alle landen lager; het gemiddelde wordt vooral omhoog gedrukt door het relatief grote aandeel (17%) van de Italiaanse warmtepompgebruikers dat ontevreden is.

Bron en meer informatie: ‘Meeste Europeanen zeer tevreden over warmtepomp’, vakbladwarmtepompen.nl, 7 februari 2022